Vergi kimlik numarası sorgulama ve doğrulama

ANKARA ili / ÇANKAYA ilçesi

İletişim bilgileri

Tel

189

Fax

Web sitesi

https://ivd.gib.gov.tr/?gn=vkndogrulamalar

Adres

Etiket

vergi / vergi no sorgulama, vergi no doğrulama, interaktif vergi dairesi

Vergi kimlik numarası sorgulama ve doğrulama ile ilgili bilgiler zamanla değişebilir, geçerliliğini yitirebilir, yerini farklı bir kuruma bırakmış olabilir. Buradaki bilgiler internetten derlenmiş bilgilerdir. Bilgileri farklı kaynaklardan doğrulamanızı tavsiye ederiz. Bilgilerde oluşabilecek farklılıktan kurumara.com sorumlu değildir.

Detaylar

Vergi kimlik numarasından ya da T.C. kimlik numarasından vergi dairesi kayıt bilgisi sorgulama ya da doğrulama işlemi yapabilirsiniz.

Bunun dışında aşağıdaki işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz:

İnteraktif Vergi Dairesi Aracılığı ile Yapabileceğiniz Şifresiz Hızlı Ödemeler:

 • Belge numarası ile ödeme
 • Motorlu taşıt vergisi ödeme
 • Tecilli borç ödeme
 • Trafik para cezası ödeme
 • Cep telefonu harcı ödeme
 • Pasaport Değerli Kâğıt Bedeli Ödeme
 • Sürücü Belgesi Değerli Kâğıt Bedeli Ödeme
 • Sürücü Belgesi Harcı Ödeme
 • T.C. Kimlik Kartı Bedeli Ödeme
 • Tapu harcı ödeme
 • Umuma Mahsus Pasaport Harcı Ödeme
 • Referans Numarası İle Ödeme
 • Yabancı Plaka ile MTV VE TPC Ödeme
 • Yurt dışı çıkış harcı ödeme
 • Yargı harcı kaynağı sorgulama ve görüntüleme

İnteraktif Vergi Dairesi ile Yapabileceğiniz Şifresiz Doğrulama Hizmetleri:

 • E-Belge doğrulama
 • E-Vergi levhası sorgulama
 • Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama
 • Mükellefiyet ve borç durum yazısı doğrulama
 • ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama
 • Re ’sen terk ettirilen mükelleflere ait sorgulama
 • Yabancılar için vergi kimlik numarasından sorgulama
 • Vergi kimlik numarası sorgulama
 • Vergi kimlik numarası doğrulama

İnteraktif Vergi Dairesi Sistemine Giriş Yaptıktan Sonra Erişebileceğiniz Bilgileriniz:

 • E-tebligatlarım
 • Elektronik yoklamalarım
 • Emanet Defterim
 • Sicil bilgilerim
 • Vergi Ceza İhbarnamelerim
 • Şirketlerdeki Yöneticilik ve Ortaklık Bilgileri
 • Şirketinizin Ortaklık ve Yöneticilik Bilgiler
 • Ödeme Kaydedici Cihazlarım
 • Belge Basım Bilgilerim
 • E-Arşiv Faturalarım
 • Araç Bilgilerim
 • Vergiye Uyumda Vergi İndirim Bilgisi
 • Takdire Sevk Bilgilerim
 • Tahsilat Bilgilerim
 • Tahakkuk Bilgilerim
 • Adıma Kesinti Yapan Firma/Şahısların Listesi

İnteraktif Vergi Dairesi Sitemine Giriş Yapıldıktan Sonra Yapabileceğiniz İşlemler:Mükellefiyet İşlemleri:

 • İş yeri adres değişikliği bildirimi
 • İşe başlama bildirimi
 • Mükellefiyet durum yazısı talebi
 • Şube iş yeri açılış bildirimi
 • Şube iş yeri kapanış bildirimi
 • Unvan değişikliği dilekçesi
 • Yönetici değişikliği dilekçesi
 • Muhtasar Beyanname Verme Dönem Değişikliği Bildirimi
 • Ek faaliyete başlama dilekçesi
 • Faaliyet konusu değişikliği dilekçesi
 • Hisse devri dilekçesi
 • İletişim Bilgileri Güncelleme Dilekçesi
 • Sermaye Artırımı Dilekçesi
 • Vergi Türü Değişikliği Dilekçesi
 • Sermaye Azaltımı Dilekçesi
 • Şube Mükellefiyet Yazısı Talebi
 • Apartman Yöneticiliği Sicil Açılış Dilekçesi
 • Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Talep Dilekçesi
 • Yeniden Yoklama Talebinde Bulunma Dilekçesi
 • e-Vergi Levhası Oluşturma
 • Adi Ortaklık İşe Başlama Bildirimi
 • İş Ortaklığı İşe Başlama Bildirimi
 • Turizm Katkı Payı Mükellefiyet Tesisi
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi

Ödeme ve Borç İşlemleri:

 • Borç durum yazısı talebi
 • Taksitlendirme/Tecil Talebi Dilekçesi (6183 S. Kanunun 48. Maddesi Kapsamında)
 • Taksitlendirme/Tecil Bilgilerim
 • Borç Ödeme ve Detay
 • E-Haciz Bilgilerim
 • Mahsup/İade Talebi Dilekçesi
 • Ödeme Emirlerim
 • Mal Bildiriminde Bulunma Dilekçesi
 • Ek Mal Bildiriminde Bulunma Dilekçesi
 • 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme İşlemleri
 • Ödemelerim ve Alındılarım
 • Borç olmaması durumunda haciz kaldırma talebi
 • İkincil Sorumluluk Borç Bilgilerim
 • Yurt dışına çıkış harcı sorgulama
 • Sanal Pos Ödemelerim
 • Diğer Ödemelerim

Vergi İşlemleri:

 • Özelge talebi
 • Vergi ceza ihbarnamesi indirim talebi
 • Vergi ceza ihbarnamesi uzlaşma talebi
 • Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine Dair Dilekçe
 • 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Özelge Talebi
 • Engellilik Vergi İndirimi Dilekçesi
 • Mukimlik Belgesi Talebi Dilekçesi (Request For Certificate Of Residence)
 • Gayrimenkul Sermaye İradına Konu Malın Elden Çıkarılması ile Gelirin Son Bulması Dilekçesi
 • Vergi Ceza İhbarnamesinin Düzeltilmesi/Kaldırılması Dilekçesi
 • Bilanço-Gelir Tablosu veya İşletme Hesabı Özeti Onay Talebi
 • Harç ve Değerli Kağıt Bedeli İade Talebi Dilekçesi
 • Eczane Bilgi Formu Talebi
 • İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Gelir Vergisi İade Talep Dilekçesi
 • Satış Hasılatı Bilgi Formu Talebi
 • Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna Dilekçesi
 • Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçiş Dilekçesi
 • 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Uzlaşma Talebi Dilekçesi
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname Yükümlülüğünün Sona Erme Bildirimi Dilekçesi
 • Belge İptal Talep Dilekçesi
 • Adres Değişikliği Durumunda Belgelerin Yeni Adreste Kullanılmasına Dair Dilekçe

Beyanname İşlemleri:

 • Beyanname ve Tahakkuk Bilgilerim
 • Geçerli E-Beyanname Sözleşmelerim
 • E-Beyanname sözleşme iptali
 • Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname İşlemleri
 • İş yeri Kira Kontratı Damga Vergisi Beyannamesi Giriş
 • İş Yeri Kira Kontratı Damga Vergisi Beyannamesi Ara

Bağlantılar:

 • E-Fatura sistemine erişim
 • Defter beyan sistemine erişim
 • Hazır beyan sistemine erişim
 • Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerim
 • Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerim
 • ÖKC Bildirimleri